SHANGHAI 上海

Shanghai ifc mall
国金中心
ShopLG2-16, Shanghai ifc mall, 8 Century Avenue,
Lujiazui, Pudong, Shanghai 200120,PRC
上海市浦东陆家嘴世纪大道 8 号
上海国金中心商城 SHOP LG2-16 店 [邮编:200120 ]
(86 21) 3872 2752

Jiu Guang Department Store
久光百货
Shop D431, L4, Jiu Guang Department Store,
1618 Nanjing West Rd, Jing'an District,
Shanghai 200040, China
上海市静安区南京西路 1618 号
久光百货四楼 D431 店 [邮编 : 200040]
(86 21) 6288 8193

iapm
环贸 iapm 商场
Shop 252, LG2, Shanghai Iapm Mall,
999 Huaihai Middle Rd, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
上海市徐汇区淮海中路999号
上海环贸广场地下 (LG2) 252室 [邮编: 200031]
(86 21) 6025 8908

Other Citys 其他城市

Chengdu Skyone Plaza
成都 - 天一广场
Shop 402B, Level 4, Skyone Plaza,
No.30 Second Section Renmin South Rd,
Chengdu 610016, China
成都市人民南路二段 30 号
天一广场四层 402B [邮编 : 610016]
(86 28) 8620 7019